Forside /  INFORMASJON /  Leveringsbetingelser

Betingelser B2C

 

ADVARSEL!
Arbeid på gassinstallasjoner, avgassuttrekk og elektriske komponenter må kun utføres av autorisert servicepersonell. Ved ikke fagmessige inngrep kan alvorlige skader på personer eller gjenstander oppstå.

VIKTIG!
Ved retur, kontakt oss for å få et returnummer. post@icaravan.no / logg inn på din side i nettbutikken for å søke retur.
Emballasje må være intakt. Elektrikske komponenter kan ikke returneres.

Reklamasjon må skje innen 8 dager etter mottak av pakke. Vi ber deg sjekke mottatt produkt omgående etter mottak.

 

Informasjon til deg som kunde

1. Trygg Netthandel
2. Kansellering av ordre
3. 14 dagers angrerett
4. Retur av feilvare
5. Ordreinformasjon og fraktkostnader
6. Feilprising og produktinformasjon
7. Bestillingsvarer
8. Vårt ansvar som butikk
9. Ditt ansvar som kunde

10. Partene

11. Betalingen

12. Leveringen

13. Konfliktløsning

 

1. Trygg netthandel

Betaling med Klarna Checkout og Vipps.

Vi tilbyr betaling via Klarna Checkout. Her kan du bruke kort, betale senere eller dele opp betalingen. Ved betaling med kort så trekkes beløpet etter ordren opprettes i Klarna.

Vilkår Klarna

Klarna Kundeservice

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende.

Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring .

 

2. Kansellering av ordre
Hvis du helt eller delvis ønsker å kansellere din bestilling, må du gi beskjed om dette pr. telefon på 95 43 43 56  og en e-post. Dette må skje før ordren er plukket. Ha gjerne ordre nummer eller kunde nummer klart for raskest mulig behandling av din forespørsel.

 

3. 14 dagers angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Hvis du ønsker å returnere/bytte et produkt som ikke er skadet/defekt, setter vi pris på om du gir beskjed om dette per e-post TRYKK HER før du sender varen i retur. Returretten gjerlder ikke for elektronikk,og bestillingsvarer vi vanligvis ikke har lagerført.

Returetikett kan bestilles på din side i nettbutikken og har et returgebyr.

For ytterligere informasjon om angrerett, se www.forbrukerradet.no

Du har 14 dagers angrerett på varene dine. Her finner du opplysninger og skjema for retur:

 

Skjema for å benytte seg av angrerett:

/upload/documents/angrerett utfylling.pdf

 

Informasjon om angrerett:

/upload/documents/Scaned_PDF.pdf

 

4. Mangler på varen og kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 


Har du vært uheldig og mottatt en eller flere varer med feil/skade må du gjøre følgende:

Trykk her,  forklar så hvilken feil som er oppstått slik at vi er oppmerksom på returen.

Man kan bestille returlapp på sin innloggede side i nettbtuikken.

Ønsker du å returnere varer av en annen grunn koster dette KR 199.

 

 

 

Send deretter varen til:
Trumadeler.no Caravan.no AS

Industriveien 18

3300 Hokksund 

 

Send IKKE pakken i postoppkrav - din retur vil da ikke bli hentet, men som vanlig brevpost eller norgespakke. Legg ved en forklaring i pakken - dette er svært viktig for at vi skal kunne gjøre feilsøk, og husk å oppgi fullt navn, adresse, kundenummer og ditt ordrenummer. Dersom vi ikke kan levere en erstatning vil du få samme beløp som du har betalt for varen kreditert din konto legg ved konto nr i pakken

 

5. Ordreinformasjon og fraktkostnader
Alle ordre blir ekspedert fortløpende, og varer som er på lager blir sendt samme dag. Varer som ikke er på lager blir automatisk lagt til bestilling hos vår leverandør, og vil bli sendt ut fortløpende etter hvert som vi får de på lager. Varer som ikke kan sendes i posten, vil kunne få ekstra fraktkostnad. Dette vil fremkomme i handlekurven før bestilling.

 

Hva skjer når du bestiller på www.trumadeler.no?

Du finner varene du ønsker, vi bestiller dem så neste dag. Leveringen til oss er fra 7 til 14 dager. Når varene ankommer vårt ompakkingslager, sendes de til deg med første mulige forsendelse.  Dette tar 2 til 7 dager, du får mail/sms med sporingsnummer om varene sendes som pakke.

 

Vi sender bare varer innenfor Norges grenser. Vi aksepterer følgende kredittkort: Visa og MasterCard, vi har også mulighet for vipps og faktura.

 

6. Feilprising og produktinformasjon
Vi tar forbehold om utsolgte produkter, prisendringer, feilaktige prisopplysninger og andre eventuelle feil i opplysninger som fremkommer i våre annonser og på www.trumadeler.no. Dersom det viser seg at en vare du har bestilt hos oss har feil pris eller beskrivelse kan du kontakte oss på e-post Trykk her

Ved åpenbart feile priser, kansellerer vi ordren og eventuelle belastninger.

 

7. Bestillingsvarer
Enkelte varer kan være gått tom på lager eller satt opp som bestillingsvare. Dersom dette er tilfellet vil varen bli sent til deg så fort våre leverandører får sendt dem til oss. Bestillingsvarer har noe lenger leveringstid avhengig av våre leverandører. Har du spørsmål angående dette kan du henvende deg til oss på TRYKK HER før du bestiller.

 

8. Vårt ansvar som butikk
Vi ser verdien av fornøyde kunder. Vi ønsker å yte best mulig service for at du som kunde skal bli fornøyd. Vi prøver til en hver tid å holde alle våre kunder informert om både status på ordre og evt. forsinkelser. Vi forplikter oss til å behandle deg på en best mulig måte og å svare på de henvendelser du måtte ha. All henvendelse sendes på mail HER

 

9. Ditt ansvar som kunde
Du som kunde plikter å forholde deg til de betingelser som er gitt ved kjøp hos ICaravan  AS. Vi gjør oppmerksom på at det er du som kunde som må dekke utgiftene ved tilbakesending av uavhentede servicepakker. Du som kunde forplikter deg også til å dekke evt. fraktutgifter ved tilbakesending av uavhentede oppkravpakke. 

 

10. Partene

 

Selger er Caravan.no AS, Strandvegen 144b, 9006 Tromsø, post@icaravan.no, +47 97 97 11 88, 919827629, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

11. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Ved betaling gjennom Klarna gjelder deres vilkår og står spesifisert i tildigere punkt.

 

12. Leveringen

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden (ved bestillings- og produksjonsvarer gjelder egne leveringstidspunkt). Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

13 Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Top